ATAKAN ÖZEN
GENÇLER İŞ BAŞINDA

ÖZEL DUALAR

WEB SITEMI ZIYARET ETTIGINIZ ICIN TESEKUR EDERIM SAYGILARIMLA ATAKAN OZEN

ÖZEL DUALAR

Allahım! Sen Rabbımsın. Senden başka ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben senin kulunum. Sana verdiğim söz üzereyim. Gücüm yettiğince emrindeyim. Yaptığım kötü şeylerden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetini anarım. Günahımı itiraf edip sana sığınırım. Şunu bilirim! Senden başka günahları bağışlayan yoktur.  

 

PEYGAMBERİMİZ İN KIZI HZ. FATIMA YA FAKİRLİĞE KARŞI ÖĞRETTİĞİ DUA

Ey 7 kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allahım! Bizim Rabbimiz! Her şeyin Rabbı olan Yüce Allah! Ey Tevrat ı, İncil i ve Kur an-ı Kerim i indiren, taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Yüce Rabbım! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi! Sen öyle Evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle Ahirsin ki, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Benim borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip eyle!

 

                                 KUR AN-I KERİM DEKİ ŞİFA AYETLERİ

 

Mü minler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın. (Tevbe-14)
Gönüllerde olan dertlere bir şifa, Mü minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. (Yunus-57)
Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette ayetler vardır. (Nahl-69)
Biz Kur an dan Mü minler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. (İsra-82)
Hastalandığım zaman bana şifa veren O dur. (Şura-30)
Onlara söyle: o Kur an iman edenler için hidayet ve şifadır. (Fussilet-44)

                                    BİR DİLEĞİ OLANIN OKUYACAĞI DUA

(Namazdan Sonra Okunur)
Kullarını bağışlayan ve onlara cömert olan Allah tan başka yaratıcı yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah adır. Ya Rabbi; senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbım…!

                                            YATAĞA UZANIRKEN

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) yatağına girdiği zaman elini (sağ elini) yanağının altına kordu. Sonra şöyle buyururdu:
"Allahumme kıni azabeke yevme teb asu ibadeke"
"Allahım! Kullarını dirilteceği gün beni azabından koru"
(İbni Mace, hd: 3877)

                                SIKINTI SIRASINDA OKUNACAK DUA

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sıkıntı ve meşakkat olduğunda şu zikri yapardı:
"Halim, Kerim olan Allah tan başka ilah yoktur. Ben azametli Arş ın Rabbı olan Allah ı tesbih(noksanlıklardan tenzih) ederim. Ben yedi göğü Rabbı ve güzel Arş ın Rabbı olan Allah ı tesbih ederim."
(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, hd: 3883)

                                         EBUL VEFA HZ. NİN DUASI


Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için  lailaheillallah  ı,
Her keder ve üzüntü için  maşa allah ı,
Her bir nimet için  elhamdulillah ı,
Hayret verici her şey için  subhanallah ı,
Her bir günah için  estağfirullah ı,
Her darlık için  hasbiyallah ı,
Her musibet için  inna lillahi ve inna ileyhi raciun u,
Her bir kaza ve kader için  tevekkeltu alellah ı
Her bir itaat ve isyan hareketi için  la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim i, hazırladım.
Ey Rabbım! Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme.
Bizden razı oluver bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbın a mahsustur.

                          YOLCULUKTAN DÖNÜŞTE OKUNACAK DUA

Allah tan başka hiçbir ilah yoktur. Tekdir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O na aittir. Hamd O na mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, ibadetimizde daimiz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah Teala vadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve tek başına (aleyhimize toplanmış olan) grupları dağıtmıştır.

                               UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Allahım; yüzümü sana çevirdim. Bütün işlerimi sana havale ettim. Bütün varlığımı sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına değil, ancak Sanadır ve Sendedir. Sığınışım ve yalvarışım Sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

 

PEYGAMBERİMİZİN (sallallahu aleyhi ve sellem) HZ. AİŞEYE ÖĞRETTİĞİ DUA

 

                                 SIKINTILARA KARŞI OKUNACAK DUA

Esirgeyen ve bağışlayan. Ey esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve seven Allah ım. Bütün mahlûkatın kalplerini bana doğru çevir. Ey Cebrail, bütün ruhani , ulvi ve sufli tabakasının Rahman ve Rahim olan Allah ın hakkı için onlara ,işittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakkı hürmetine, Melik hakkı hürmetine, arşı ala hakkı hürmetine duamızı kabul et ve bütün yaratılmışların kalplerini bana çevir.

        ÖLÜM ANINDA SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Ya Allah, ateşin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Kabrin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Zenginliğin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Mesih Deccal ın fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum.

                                    CENNET KAPISINI AÇAN DUA

Ya Allah, sen benim Rabbimsin. Senden gayrı hiçbir ilah yoktur. Ben senin kulunum, gücüm yettikçe senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. İşlediğim şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetlerini de, günahlarımı da itiraf ediyorum. Artık beni yarlığayıver. Şu bir gerçektir ki: günahları senden başka yarlığayacak yoktur.

Bu duanın faydası:
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu duayla ilgili şu müjdeyi vermiştir: "Bir kimse bu istiğfarı gece okur sabah olmadan önce vefat ederse veya sabah okuyup akşamdan önce ölecek olursa ona cennet vacip olur."

                                           İMAM-I AZAM IN DUASI

O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düştüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah her şeye gücü yetendir ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan olan Rabbim! İstemeden de veren sensin, kul sıkışmasa da veren sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tevbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi… isyanımla, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki bunun sonunda kurtulacak mıyım? Yoksa helak mı olacağım? Evet evet günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor… farkındayım. Sana yöneldim. Allah ım! İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Bu zayıf kuluna merhamet et, Ey Merhamet edicilerin Sahibi!

ÖZLÜ BİR DUA

Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah ın Resulüdür.

                                              Ya Rabbi!

Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah ın Resulüdür.

                                               Ya Rabbi!

Eğer Allah ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah ın Resulüdür.

                                                Ya Rabbi!


Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah ın Resulüdür.

                                                 Ya Rabbi!


Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah ın Resulüdür.

                                                  Ya Rabbi!


Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah ın Resulüdür.

                                                   Ya Rabbi!


İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah ın Resulüdür.
Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah ım!
Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

                                                      Ya Rabbi!


Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

                                                       Ya Rabbi!


Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O nun elçisidir demeyi nasip et.

 

                                              Ya Rabbi!

Allahım! Sen affedicisin, affı da seversin, beni affet!

                                              Ya Allah!

 

 
.............

 

 
.........